O principal obxectivo que persegue o proxecto BERTA é investigar novas solucións de  composites  elastoméricos  nanoreforzados con elevadas características mecánicas no rango de temperaturas desde 200 oC e 250 oC, resistencias á abrasión superiores a 40 mm3, e resistencias ao racho maior de 80  KN/ m, para o seu emprego na fabricación de novas capas de recubrimento de bandas  transportadoras de material sólido.

 

Seguimento e evolución do proxecto:

 

> Nota de prensa 28/11/2018 (descargar pdf)

 

> Nota de prensa 12/09/2019 (descargar pdf)

 

> Nota de prensa 11/12/2020 (descargar pdf)